Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

blackcurrant
4819 78f9 500
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viate-quiero te-quiero
blackcurrant
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viate-quiero te-quiero
blackcurrant
Dwa razy kochałem - pomyślałem, zamykając oczy i kładąc głowę na cienkiej poduszce wznoszącej się na cztery, pięć centymetrów nad materacem. Dwa razy kochałem i dwa razy miłość mnie zniszczyła.
— John Boyne
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viaAdrenalizeMe AdrenalizeMe

February 12 2015

blackcurrant
Nie zgubcie się.
Nie zgub jej.
Bądź dużym chłopcem.
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromte-quiero te-quiero viaERRORheart ERRORheart

February 11 2015

blackcurrant
Serce jest czymś, czego nie można kontrolować.
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
blackcurrant
Raz zabiłem ukochaną kobietę, umierałem za nią wiele razy, lecz nic mi jeszcze z tego nie przyszło. Ciągle jej szukam. Ciągle ją pamiętam. Noszę W sobie nadzieję, że pewnego dnia ona też mnie sobie przypomni.
— Nigdy i na zawsze
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
blackcurrant
4056 ae69
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
blackcurrant
Chciałbym tu normalnie żyć
Spokojnie żyć, normalnie żyć
Ale mam w sobie przeszłość i tego nie wyrzucę
Zapomniałem uczuć i teraz znów się ich uczę.
— Sokół & Pono - Uczę Się Uczuć
Reposted fromeRAPe eRAPe viaAdrenalizeMe AdrenalizeMe
blackcurrant
3070 3392
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamessclew messclew
blackcurrant
Marzę o cof­nięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na dro­gow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viapunkahontaz punkahontaz

February 03 2015

blackcurrant
bądź tym, kim obiecywałeś być, dawno temu.
— yesterdayatmidnight.soup.io
blackcurrant
Mówią, że to złamane serce... Ale mnie boli całe ciało. Co, jeśli tak będzie już zawsze?
— Blair, Plotkara
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viapunkahontaz punkahontaz
blackcurrant
Zawsze pozwalałam, by słowa i czyny innych raniły mnie i dyktowały, co mam o sobie myśleć. Kosztowało mnie to więcej, niż kiedykolwiek przypuszczałam.
— Jay Crownover, Wierny. Jego próba
Reposted frommefir mefir viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 01 2014

blackcurrant
Nawet jeśli coś się Wam przydarzyło, nie znaczy, że on już jest Twój.
— Federico Moccia
Reposted fromERRORheart ERRORheart viashowmeheaven showmeheaven

October 09 2014

blackcurrant
Do pomyłki należy się przyznać, zwłaszcza przed samym sobą, a potem uczynić wszystko, by ją naprawić. Uczymy się przez całe życie. Wszyscy.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viaexistential-puke existential-puke
blackcurrant
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miej­scu przystanął. 
— Edward Stachura

August 22 2014

blackcurrant
To nie jest tak, że ja nie wybaczam. Wybaczam, tylko nie potrafię zapomnieć i boję się, że to, co tak bolało, może się powtórzyć.
— znalezione

August 04 2014

blackcurrant
trochę cięższy oddech, trochę szybsze bicie serca, trochę więcej szczęścia.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

July 31 2014

5848 2b38 500

by Alfred Eisenstaedt

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabeminehoney beminehoney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl